Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna daje przestrzeń do badania trudności, których doświadczamy w wewnętrznych przeżyciach i w relacjach z ważnymi osobami.

W procesie psychoterapii pacjent ma możliwość uzyskać pełniejsze zrozumienie zarówno obecnych, jak i przeszłych doświadczeń i trudności, co pozwala na zmianę w kierunku bardziej dojrzałego funkcjonowania w związkach z innymi ludźmi oraz pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Proces terapeutyczny poprzedzony jest kilkoma konsultacjami mającymi na celu określenie problemów i obszarów do pracy.

Sesje psychoterapii trwają 50 minut, odbywają się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu. Długość trwania psychoterapii zależy od rodzaju trudności z jakimi zgłasza się pacjent, a jej zakończenie jest ustalone wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Wskazania do podjęcia psychoterapii indywidualnej:

– niskie poczucie własnej wartości,
– trudności w relacjach interpersonalnych,
– brak satysfakcji życiowej oraz poczucie pustki,
– kryzysy życiowe,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia osobowości,
– zaburzenia somatyczne o podłożu nerwicowym.