Pracownia Psychoterapii Białystok - Aleksandra Supruniuk

Aleksandra Supruniuk

telefon kontaktowy: 602 282 060

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to przygotowuje przede wszystkim do prowadzenia długoterminowej psychoterapii, zwłaszcza w obszarze zaburzeń osobowości i nerwicowych. Jest ono rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Pełnię także funkcje wiceprezeski Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu MSWiA w Białymstoku. Byłam również związana z Ośrodkiem Psychoterapii Meandra, w ramach którego pracowałam na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Byłam współzałożycielką Ośrodka Psychoterapii Psychoanalitycznej Otwarci, gdzie prowadziłam prywatną praktykę psychoterapeutyczną.
W Pracowni Psychoterapii zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, prowadzę też psychoterapię grupową oraz psychoterapię par.
Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Pracownia Psychoterapii Białystok - Anna Jankowska

Anna Jankowska

telefon kontaktowy: 519 665 510

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.
Ukończyłam podyplomowe szkolenie w zakresie psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej oraz analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. (Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
W Pracowni Psychoterapii prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz psychologiczną pomoc okołoporodową.
Pracuję również na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Białymstoku, gdzie współprowadzę grupę terapeutyczną, prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną.
Mając na uwadze rozwój oraz nieustanne pogłębianie wiedzy pracuję pod stałą superwizją indywidualną i grupową.

Magdalena Marzec

telefon kontaktowy: 606 925 283

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Posiadam specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie diagnozowania zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Jestem absolwentką Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie oraz studiów podyplomowych: Psychologia kliniczna w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Szkoły Terapii Seksualnej w Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Białymstoku (zatrudnienie do chwili obecnej), Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień OPTIMA w Białymstoku. Pracuję w nurcie integracyjnym, prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową i par.
Systematycznie superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszam osoby, które:
– nie radzą sobie w relacjach z ludźmi,
– czują się samotne, niepełnowartościowe, nieszczęśliwe,
– doświadczają kryzysu życiowego (konflikt, rozstanie, strata itp.),
– cierpią na zaburzenia lękowe, nerwicowe, stany depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania,
– zmagają się z problemami lub zaburzeniami w sferze seksualnej,
– są uzależnione od substancji (np. alkoholu, narkotyków, leków) lub zachowań (np. hazardu, seksu, komputera),
– zmagają się z problemem współuzależnienia, DDA,
– mają dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha itp.),
– chcą odnaleźć cel, sens życia.

Pracownia Psychoterapii Białystok - Elżbieta Krysztofik-Gogol

Elżbieta Krysztofik-Gogol

telefon kontaktowy: 792 092 266

Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, psychoterapeutką, arteterapeutką. Ukończyłam całościowy 4,5-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Pracuję w nurcie integratywnym, opierając się głównie na podejściu psychodynamicznym oraz systemowym. W trosce o jak najwyższe standardy swojej pracy uczestniczę w szkoleniach i warsztatach rozwijających wiedzę i kompetencje psychoterapeuty. Pracuję też pod stałą superwizją indywidualną i grupową u superwizorów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Jestem także zatrudniona w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku, gdzie prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne oraz współprowadzę psychoterapię grupową.
W Pracowni Psychoterapii pracuję z osobami dorosłymi oferując psychoterapię indywidualną.

dr Urszula Bielecka

telefon kontaktowy: 692 429 244

Psycholożka, psychoterapeutka, doktorka nauk społecznych, pracowniczka dydaktyczno-badawcza w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje indywidualnie w nurcie psychodynamicznym z nastolatkami i osobami dorosłymi. 

Pracownia Psychoterapii Białystok - Monika Gorczak

Monika Gorczak

telefon kontaktowy: 505 447 115

Absolwentka (2015) psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam również drugi stopień szkolenia MBT- psychoterapii opartej na mentalizacji.
Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy pracując z osobami dorosłymi na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości, Oddziale podwójnej diagnozy, Klinice Psychiatrii UMwB oraz w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH w Białymstoku, gdzie wspierałam dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
Pracuję w poradniach w Białymstoku, gdzie prowadzę konsultacje oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją.