Konsultacja psychologiczna

Konsultacja ma na celu wstępne zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie właściwej formy pomocy.

Najczęściej potrzeba kilku spotkań konsultacyjnych, aby ustalić najskuteczniejszą metodę leczenia, może nią być np. cotygodniowa psychoterapia, pomoc psychologiczna odbywająca się co jakiś czas, albo skierowanie do psychiatry czy na terapię uzależnień lub par, etc.

Umów się na spotkanie:

886 041 239