Psychologiczna pomoc okołoporodowa

Psychologiczną pomoc okołoporodową kierujemy do kobiet, które borykają się z problemami w okresie starań o dziecko, w trakcie ciąży oraz po porodzie. Celem spotkań z terapeutą jest przede wszystkim wsparcie w problematyce zgłaszanej przez pacjentkę, próba zrozumienia natury komplikacji oraz pomoc w ułożeniu się w przysparzającej trudności sytuacji.

Najczęstsze obszary do pracy w ramach tego typu pomocy:

– kłopoty z zajściem w ciążę,
– silny lęk przed porodem,
– traumatyczne doświadczenia związane z porodem (komplikacje okołoporodowe, przedwczesny poród),
– doświadczenie utraty ciąży,
– trudności z odnalezieniem się w nowej roli,
– trudne do opanowania, często zmienne emocje, takie jak niepokój, niepewność, lęk, przygnębienie, smutek, bezradność w ciąży i/lub po porodzie.