Psychoterapia par

Psychoterapia pary jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności i kryzysów w związku.

Pozwala ona na dotarcie do źródeł problemu pojawiającego się w relacji, umożliwia poznanie mechanizmów utrzymujących go oraz pomaga w stopniowej ich zmianie na bardziej korzystne.

Proces terapeutyczny poprzedzony jest serią konsultacji pary, podczas których terapeuta prowadzi wywiad związany z aktualnymi problemami pary, historią jej relacji, doświadczeniami z domu rodzinnego, motywacji związanej z przyjściem na terapię oraz celami i oczekiwaniami względem procesu terapeutycznego.

Konsultacje kończą się podsumowaniem rozumienia relacji pary i jej trudności z perspektywy terapeuty, zaproponowaniem najbardziej adekwatnej formy dalszej pracy (może to być udział partnerów w terapii indywidualnej lub terapia wspólna). Jeżeli wskazaniem jest terapia wspólna, na koniec konsultacji ustalany jest kontrakt dot. procesu terapii.

Terapia par przeznaczona jest dla związków, które:

– przeżywają kryzys w swojej relacji,
– zauważają powtarzające się w relacji trudności, których nie są w stanie pokonać,
– czują, że nie mogą się porozumieć z partnerem,
– myślą o rozstaniu, choć nie są pewne tej decyzji,
– mają trudność z wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb w relacji z partnerem.