Psychoterapia grupowa

Założeniem terapii grupowej jest, aby indywidualne trudności, które powstały w trakcie życia, mogły znaleźć swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami oraz całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami.
Grupa terapeutyczna jest miejscem poznawania siebie i innych ludzi, a także naszych związków z nimi. Umożliwia również pogłębienie samoświadomości, co w efekcie może stać się bodźcem do zmian i rozwoju.

Główne obszary do pracy w psychoterapii grupowej:

– trudności w relacjach interpersonalnych,
– niskie poczucie własnej wartości,
– brak satysfakcji życiowej oraz poczucie pustki,
– kryzysy życiowe,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia osobowości,
– zaburzenia somatyczne o podłożu nerwicowym

Sesje grupowe trwają półtorej godziny i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje indywidualne, służące diagnozie oraz zdefiniowaniu obszaru trudności.